Welcome Guest
  Login | Home
Categories
ஜோதிடம்
சிறுவர் நூல்கள்
காமிக்ஸ் புக்ஸ்
சமையல்
ஆன்மிகம்
கதைகள்
சினிமா
​பெண்களுக்கான குறிப்புகள்
மருத்துவம்
கட்டுரைகள்
கவிதைகள்
 
சிறப்பு ​​வெளியீடு
RS 300 /-
 
தன்வரலாறு நூல்கள்
No Image Available
RS 975 /-
 
 
Search
 
Book
Author/Publisher
 
உங்கள் கூடை
You Have 0 Items
Total Cost : Rs.0/-
View Selected Items
​பொக்கிஷம்
No Image Available
RS 6000 /-
   
   
   
   
 
 
​தென்னிந்தியா​வைப் பற்றி ​வெளிநாட்டினர் குறிப்புகள்
 
 
Description :
இந்த நூல் பண்​டைய இ​டைக்கால சி​லோன் உள்பட ​தென்னிந்திய வரலாற்றுக்கும் பண்பாட்டுக்கும் ஒரு முதன்​மை ஆதாரம், இதில் இந்தியப் பகுதிக்கு வந்த ​மெகஸ்தனிஸ் முதல் மாஹீவான்வ​ரை பல ​வெளிநாட்டுப் பயணிகளின் குறிப்புகள் இடம்​பெறுகின்றன. இந்தியாவின் ​தென்பகுதியிலிருக்கும் எல்​லையற்ற நீர்ப்பரப்பு மார்க்​கோ​போலா, இப்னு பதூதா, பிளனி உள்பட பல​ரையும் மத்தியகாலத் ​தென்னிந்திய வ​ரலாற்​ைறை விவரிக்க அந்த ஈர்ப்புமிக்க நூல் ​தொடக்க கால அரிய சான்றுகளின் பதிவுகSள், கற்றிறிந்த சமுகங்களின் நூல்கள் , ஆய்விதழ்கள் முதலியபவற்​றைக்​கொணடு உருவாக்க்பட்டிருக்கிறது.
 

Book Title : ​தென்னிந்தியா​வைப் பற்றி ​வெளிநாட்டினர் குறிப்புகள்
Author : நீலகண்ட சாஸ்திரி
Price : RS 390 /-
   
   
  Quantity :
     
 
 
Previous Book Next Book
 
 
 
Privacy Policy | Terms & Condition | Refund & Cancellation | Delivery Policy | Enquiry | Contact Us
 
Untitled Document

 

Designed & Maintained by Infotech Solutions.