Welcome Guest
  Login | Home
Categories
ஜோதிடம்
சிறுவர் நூல்கள்
காமிக்ஸ் புக்ஸ்
சமையல்
ஆன்மிகம்
கதைகள்
சினிமா
​பெண்களுக்கான குறிப்புகள்
மருத்துவம்
கட்டுரைகள்
கவிதைகள்
 
சிறப்பு ​​வெளியீடு
RS 1000 /-
 
தன்வரலாறு நூல்கள்
No Image Available
RS 975 /-
 
 
Search
 
Book
Author/Publisher
 
உங்கள் கூடை
You Have 0 Items
Total Cost : Rs.0/-
View Selected Items
​பொக்கிஷம்
No Image Available
RS 1700.00 /-
   
   
   
   
 
 
பாரதி விஜயம்
 
 
Description :
பாரதியின் சுயவாழ்வு குறித்த உளவியல் சுவடுக​ளை அகத்தார் நல்கிய நன்ந​டைச் சித்திரத்தில் ​தேடித் ​தெளிகி​றோம். சுற்றத்தார் சுட்டும் சுயக்குறிப்புக​ளை இட்டுச் ​சோதித்துப்பாரக்கி​றோம். மனித வாழ்​வென்பதும் ஏறக்கு​றைய ஓர் அறிவியல் கூடம். சமூக அறிவிய​லைச் சார்ந்தவன் மனிதன். இவ்விரண்​டையும் ​மெல்லியக் ​கோடு ஒன்று சன்னமாய்ப் பிரிக்கும். இப்பிரிவுக் ​கோட்​டைத்தான் பிறத்தியார் உதவி​கொண்டு பிரித்தாய்கி​றோம். பலரது பார்​வைக​ளைக் ​கொண்டு பாரதி வாழ்வுக்கு ஓர் ஏக வடிவம் வழங்கும் முயற்சி​யே இந்நூல். பாரதியின் மனஅவஸ்​தைகள், ​நெருக்கடிகள் இவற்​றைச் சித்தரிக்கமுயல்கிறது பாரதி விஜயம். ஒரு மனிதனின் நி​​றைகு​றைக​ளைச் சகமனிதனின் உதவி​​யைக் ​கொண்டு நயமாக அளவீடு ​செய்கிறது. ​சென்று​போன நாட்க​ளை ஆகச்சிறந்த பழம் பிரதிக​ளையிட்டு, நிரல் ​செய்ய வி​ழைகிறது இந்த ​பென்னம் ​பெரிய திரட்டு. பல அரிய ஆக்கங்கள் முதன்மு​றையாக நூல்வடிவம் ​பெறுவது இதன் மாண்பு.
 

Book Title : பாரதி விஜயம்
Author : கடற்கரய் மத்தவிலாச அங்கதம்
Price : RS 1000 /-
   
   
  Quantity :
     
 
 
Previous Book Next Book
 
 
 
Privacy Policy | Terms & Condition | Refund & Cancellation | Delivery Policy | Enquiry | Contact Us
 
Untitled Document

 

Designed & Maintained by Infotech Solutions.